Szkolenia

Nasza firma organizuje kursy szkoleniowe dla techników ceramiki. Niektóre z tematów szkoleń to:

  • Czynniki mające największy wpływ na poprawę jakości, produktywności i opłacalności linii do produkcji ceramiki.
  • Teoretyczne zasady i ich zastosowanie w procesie produkcji ceramicznej.
  • Technologiczne nowości mające zastosowanie w przemyśle ceramicznym.
  • Patologia produktów ceramicznych stosowanych w budynkach i nawierzchniach.
  • kursy szkoleniowe dla techników ceramiki

Wszystkie kursy odbywają się we współpracy z klientem, według zapotrzebowania.

Kursy mogą odbywać się w naszej siedzibie lub w firmie klienta.