Doradztwo Techniczne

Dzięki naszemu doświadczeniu i bogatej wiedzy o procesach produkcji ceramicznej możemy zaoferować następujące usługi:

Doradztwo Techniczne
 • Wyszukiwanie i wybór “in situ” nowych surowców.
 • Metodologia eksploatacji i gromadzenia gliny.
 • Optymalizacja i rozwiązywanie problemów w procesie przygotowania gliny.
 • Optymalizacja i rozwiązywanie problemów w procesie mieszania i formowania.
 • Regulacja pieców i suszarni.
 • Zapobieganie i rozwiązywanie problemów w zakresie gotowego produktu.
 • Opracowanie instalacji i projektów kompletnych linii produkcyjnych.
 • Ograniczenie zużycia energii.
 • Zastosowanie biomasy, odpadów i produktów wtórnych.
 • Kontrola surowców i procesów.
 • Otrzymywanie nowych produktów i kolorów.
 • Poprawa jakości obecnych produktów.