Analiza Gliny

Od ponad 40 lat zajmujemy się analizą glin za całego świata. Do tej pory przeprowadziliśmy badania próbek z 65 krajów.

Analiza GlinySpecjalizujemy się w realizacji kompletnych Testów Technologicznych określających fizyczne i mechaniczne cechy glin lub ich mieszanek tak, aby ustalić warunki produkcji, rodzaj maszyn potrzebnych do procesów produkcyjnych, czas trwania cyklów, wykrywanie i rozwiązywanie problemów etc.

Nasze laboratorium pracuje dla czołowych producentów sprzętu dla przemysłu ceramicznego w Hiszpanii oraz dla wykonawców kompletnych linii produkcyjnych.

W ramach naszych usług laboratoryjnych oferujemy Państwu także:

Krzywa termodylatometryczna kwarcytu

 • Analizę chemiczną metodą FRX.
 • Jakościową analizę mineralogiczną metodą DRX
 • Pół-ilościowa analiza mineralogiczna metodą DRX
 • Różnicowa Analiza Termiczna.
 • Analiza grawimetryczna.
 • Analiza dylatometryczna.
 • Analiza granulometryczna metodą przesiewową na sucho.
 • Analiza granulometryczna metodą dyfrakcji laserowej.
 • Określanie wypłukanego odrzutu na sicie 50 mikronowym.
 • Określanie wskaźnika plastyczności Pfeferkorn.
 • Określanie granicy ciekłej i plastycznej (Casagrande).
 • Określanie zawartości rozpuszczalnych siarczanów i chlorków.
 • Określanie całkowitej zawartości węgla metodą Leco.
 • Określanie zawartości węglanów (Kalcymetr Bernarda).
 • Określanie mocy kalorycznej


Analiza Gliny